Herkomst van de familie Littel

De Nederlandse families Littel, Van der Kas Littel en Van Drunen Littel stammen af van Thomas Littel, een Engelsman, die in 1595 trouwde in de garnizoensstad Schoonhoven met Lijsbeth Pieters.

Ruim vierhonderd jaar na het eerste Littel-huwelijk wonen er nog steeds Littels in de gemeente Schoonhoven. Mijn tak verliet Schoonhoven in 1882, toen mijn betovergrootvader Abraham met zijn vader en stiefmoeder naar Friesland en later naar Den Haag trok.

NB: In 1606 trouwden in Schoonhoven de Engelsman Thomas Dirksz en de uit Gorinchem afkomstige Elysabeth Pieters. Volgens sommige onderzoekers zijn zij de stamouders van de familie Littel. Hoewel de overeenkomst in namen opmerkelijk is lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat deze Thomas Dirks zich later Littel ging noemen.


Drie takken

Willem Littel (1719-1801) was de vader van drie zoons die de stamvaders werden van drie Littel-takken.

 1. Stam Wouter

  Nazaten van Wouter Littel (1751-1837), metselaar en koopman in Schoonhoven.
  Deze tak is in november 2003 uitgestorven. Laatste levende mannelijke nazaat was Jacob Littel (1931-1996), zijn zus Willy Littel (1921-1968) is de grootmoeder van Ronn Boef, samensteller van deze site.

 2. Stam Willem

  Nazaten van Willem Littel (1756-1842), metselaar en winkelier in Schoonhoven.

  Kleinzoon Cornelis (1819-1892), agent voor de firma W. Littel & Cie (goud- en zilversmederij), noemde zich vanaf 1878 (mogelijk eerder) Van der Kas Littel. Hij kreeg voor zover bekend geen kinderen en deze familienaam werd daarom niet voortgezet.

  Een achterkleinzoon van Willem was Willem Diederik Littel (1866-1920), ambtenaar in Nederlands-Indië. Hij verkreeg in 1889 toestemming om de naam Van Drunen toe te voegen aan de zijne en werd de stamvader van de familie Van Drunen Littel.

 3. Stam Jacobus

  Nazaten van Jacobus Littel (1761-1832), timmerman in Schoonhoven.
  Nakomelingen onder andere te Overschie en Rotterdam. Alle nog levende Littels in Nederland stammen van Jacobus af.

 


Feit of mythe?

Er zijn binnen de familie meerdere verhalen over de herkomst van de Littels, die soms overeenkomsten vertonen. Bij gesprekken met familieleden duikt geregeld het verhaal op van twee broers.

Binnen mijn eigen familie (‘stam Wouter’) gaat het verhaal dat onze voorvader officier was in het Engelse leger. Mogelijk is hij meegekomen met Robert Dudley (1533-1588), graaf van Leicester, die in 1585 en 1587 met een leger naar Nederland kwam. Meerdere van deze Engelse soldaten bleven in Nederland wonen.

Enkele verhalen

 • “In de kring van mijn direkte familie was reeds bekend dat de stam terug te voeren is tot de 16e/17e eeuw en heerst het idee dat we van zwervende zigeuner- en/of joodse oorsprong zijn (…) Mij lijkt het in ieder geval vreemd dat een engelse familie Littel heet en niet Little (ook in die eeuwen)”

  brief van Derck Littel (1960), 25-07-1990

 • “Het is mij bekend, dat een neef van mijn moeders kant, Marinus de Wilde, arts, destijds ook een onderzoek heeft ingesteld naar de ‘Littels’. Volgens dit onderzoek zijn er twee broeders Littel rond 1550 vanuit Engeland in België terecht gekomen. Eén van hen ging naar Frankrijk en de andere via Vlaanderen naar Nederland. Maar in hoeverre is dit juist? De neef is na de oorlog naar Australie geëmigreerd.”

  brief van Dirk Littel (1926), 20-08-1990

 • “Mijn zoon Leendert heeft destijds in den Haag op het Chr. Lyceum een Schotse docent gehad, die aan mijn zoon vroeg of hij van Schotse afkomst was, omdat de naam Littel daar ook zo geschreven werd en niet het Engelse Little. Hij heeft het toen nog uitgezocht en naar ik meen zouden onze voorouders Schotten zijn geweest. Jammer genoeg heb ik die gegevens toen niet gevraagd aan hem en nu bij navraag bij dit Lyceum bleek deze docent overleden te zijn, dus het is nu veel moeilijker om dit nog nader te onderzoeken.”

  brief van Nelis Littel (1920), 08-01-1991

 • “Ik vind het wel aardig om te weten waar we zo beetje vandaan komen. Ik heb me weleens meer afgevraagd hoe dat zit. Ik dacht meer dat we uit Frankrijk kwamen, met de Franse tijd, want meestal gebeurt zoiets met oorlog of bezetting.”

  brief van André Littel (1944), 22-02-1991

 • “In 1943 kwam er een oudoom Jo uit Dordrecht bij mijn moeder en mij in Den Haag op bezoek en die had de stamboom van de fam. Littel ook uit laten zoeken. Ook hij strandde bij de stamvader uit Engeland. (…) Zoals je weet is de fam. Littel van origine Joods. (…) Waarschijnlijk is de naam Littel niet de oorspronkelijke naam, maar hebben ze Katan geheten, wat Klein betekent.”

  brief van Eleonore A.A. Thomassen-Littel (1930), 21-04-1991

 • “Mijn vader, Jan Littel (overleden in 1986) vertelde mij dat het gerucht ging dat de Littels oorspronkelijk kwamen uit Engeland. Met twee broers zouden ze naar Nederland zijn gekomen. Een broer bleef kinderloos een de andere waren wij de nazaten van.”

  e-mail van Jos Littel (1953), 25-02-2002