Thomas Littel

Generatie I

Thomas Littel; geboren Engeland ca. 1560/1570.

Thomas trouwde Schoonhoven 24-01-1595 met Lijsbeth Pieters; geboren Schoonhoven.

Thomas werd bij zijn huwelijk en de doop van zoon Pieter vermeld als “Thomas Littel, Engelsman”. Volgens familieverhalen bij de nazaten van Wouter Littel (1751-1837), was hij een officier in het Engels leger. (Lees ook de andere verhalen over de herkomst van de familie.) Mogelijk kwam Thomas in 1585 met de graaf van Leicester mee naar de Nederlanden. In het archief van de Staten-Generaal wordt in 1609 melding gemaakt van ‘geappointeerde’ soldaten, militairen die door invaliditeit of ouderdom de actieve dienst hadden verlaten en een uitkering kregen. Onder de ‘verlempte’ soldaten is ook een “Thomas Littel, Engelsman”. In januari 1610 gaven de Staten “Thomas Littel gewesen sergeant voor alle zijnen diensten” 24 gulden voor een reis “naer sijn vaderslant”.1

Uit dit huwelijk:

  1. Pieter Littel; gedoopt Schoonhoven 01-05-1608.

 


Bronnen
  1. Japikse, N. en Rijperman, H.H.P. (1970) Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Veertiende deel. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. Zie ook de Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1630 op de website van het Huygens ING.