Willem Diederik van Drunen Littel (1866-1920)

Generatie X

Willem Diederik van Drunen Littel; geboren Nieuwediep 20-03-1866, overleden Malang, Java, Indonesië 31-08-1920, zoon van Willem Littel en Mathilda Helena Anna Maria de Jong.

Willem is getrouwd ‘s-Gravenhage 01-11-1889 met Henriette Johanna van Eijken; geboren Maastricht 02-10-1865, overleden Malang, Java, Indonesië 30-11-1943, dochter van dr. Izak Gerrit van Eijken (1834-1889) en Anna Agatha Catharina de Gaay Fortman (1842-1916). Zie de Stamreeks van Henriette van Eijken.

Getuigen bij hun huwelijk waren dr. Antoni Hendrik Gerrit Paul van den Es (59 jr, rector van het gymnasium en buitengewoon hoogleraar aan de universiteit te Amsterdam), dr. Gerhardus Johannes Lagebeke (42 jr, hoogleraar aan de polytechnische school in Delft), Abraham Jacobus Servaas van Rooijen (50 jr, gemeente-archivaris in Den Haag) en oom Jan Victor de Jong (25 jr, candidaat arts in Utrecht).

Na zijn militaire diensttijd begon Willem Diederik een ambtelijke carrière in Nederlands-Indië (1889). Na een aantal jaren werd hij geplaatst op Borneo, waar hij 9 jaar werkte onder resident Kroesen. Hij werd in 1904 bevorderd van controleur tot gewestelijk secretaris in de Riau-archipel. In september 1907 werd hij benoemd tot assistent-resident van Painan in West-Sumatra. Nadien werkte hij in West-Sumatra nog in Payakumbuh en Padang. In juni 1915 werd hij benoemd tot resident van Ambon. Hij was daarmee de lokale vertegenwoordiger van gouverneur-generaal Van Limburg Stirum. Willem werd in juli 1918, op eigen verzoek, ontslagen.

Naamswijziging
Willems moeder Mathilda de Jong (1843-1901) was een dochter van Jacobus de Jong en Anna Maria van Drunen. Mathilda’s voorvader Hermanus van Drunen kwam uit het Brabantse Drunen, toen hij in 1782 in Rotterdam trouwde met Josina Akkersdijk. In 1886 diende vader Willem Littel sr. een verzoek in om de naam van zijn kinderen te wijzigen in Van Drunen Littel. Willem Diederik voerde de dubbele naam vanaf 1888. Toen de afhandeling van zijn vaders verzoek op zich liet wachten, diende hij zelf een verzoek in. Koning Willem III verleende de toestemming bij koninklijke besluit 7 november 1889, nr 28. Een aantal nazaten heeft een zegelring met het Wapen Van Drunen Littel.

 

Uit dit huwelijk:

  1. Willem Henri (Wil) van Drunen Littel; geboren Palembang 11-12-1890, overleden Bloemendaal 18-07-1978. Wil is getrouwd Kediri 26-04-1921 met Johanna Maria Coert; geboren Djakarta, Indonesië 25-05-1897, overleden Haarlem 03-03-1984, dochter van Johan Jacob Coert en Aleida Anna Elisabeth Volten. 
  2. Bernard (Bob) van Drunen Littel; geboren Bandjermassen 29-05-1892, overleden Tjimahi, Java, Indonesië 01-07-1945. Bob is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 11-09-1919 (huwelijk ontbonden ca. 1928) met Bertha le Roy; geboren Zutphen 21-08-1897, overleden 04-09-1973, dochter van Jacob Johan le Roy en Bertha Barel. Bertha hertrouwde met Ernst Waller (1898-1961).
    Bob is getrouwd (2) Malang, Java, Indonesië 20-01-1931 met Elizabeth Angenieta Wing Easton; geboren Weltevreden, Batavia, 21-07-1900, overleden na 1984, dochter van dr. ir. Nicolaas Wing Easton, mijningenieur, en Alida Itz. Zij is getrouwd (1) Rijswijk 18-10-1923 (huw. ontbonden 1930) met Johannes Adrianus Franciscus Schut; geboren Boelekomba 1897, overleden Axel 1960, zoon van Johannes Adrianus Franciscus Schut, zendeling, later gemeentesecretaris en burgemeester van Ambon, en Cornelia Johanna de Graaff. Hij was gouvernementsarts (1924-1929), geneesheer en tijdens de oorlog kamparts. Hij hertrouwde met Emilie Gertrud Hertha Kaijsers.1
     
  3. Anna Agatha Catherina (Nan) van Drunen Littel; geboren Pengaron [Borneo, Indonesië] 12-11-1894, overleden ‘s-Gravenhage 22-07-1965. Nan was boekhouder van de gemeente Malang.

 


Bronnen
  1. Namenlijst gevangenen Jodensavanne