Cornelis van der Kas Littel (1819-1892)

Generatie IX

Cornelis Littel, noemde zich Cornelis van der Kas Littel; geboren Schoonhoven 30-07-1819, overleden Schoonhoven 04-02-1892, zoon van Willem Littel en Dirkje van der Kas.

1866 04 27 Opregte Haarlemsche Courant - huwelijk Van der Kas Littel-Geelen
Cornelis is getrouwd (1) Schoonhoven 26-04-1866 met Maria van Geelen; geboren Schoonhoven 06-07-1818, overleden aldaar 27-12-1876, dochter van Pieter van Geelen en Willempje Coerten (ook: Certen).

Cornelis is getrouwd (2) Amsterdam 27-06-1878 met Adriana Margaretha Hess; geboren Venhuizen 17-02-1816, overleden Schoonhoven 17-04-1881 (“na een langdurig en allersmartelijkst lijden”), dochter van Jacob Hess, predikant, en Niesje Vaa.

Cornelis is getrouwd (3) Gorinchem 22-11-1883 met Adriana Johanna Maria van Kuijk; geboren Gorinchem 07-02-1824, overleden aldaar 11-12-1907, dochter van Willem van Kuijk en Johanna Wilhelmina de Kleijn.

Cornelis noemde zich Van der Kas Littel, naar de familienaam van zijn moeder, maar heeft deze naam -voor zover bekend- nooit officieel aangenomen. Hij trouwde drie maal, de huwelijken bleven kinderloos. Hij was koopman en reizend agent voor de zaak van zijn vader (W. Littel & Cie.). Hij was daarnaast ouderling en lid van het kiescollege van de Herv. gemeente in Schoonhoven, penningmeester van een lokale afdeling van het anti-schoolwetverbond (1872) en regent van het Gereformeerde Weeshuis (1888, 1891).

1892 02 10 Schoonhovensche Courant - overlijden C. van der Kas Littel