Wouter Littel (1751-1837)

Generatie VII

Wouter Littel; gedoopt Schoonhoven 22-04-1751, overleden aldaar 24-04-1837, zoon van Willem Littel en Mergje de Bruijn.

1816 handtekeningen Wouter Littel en Margaretha WaterlandWouter trouwde Schoonhoven 18-05-1783 met Margaretha Waterland; gedoopt Schoonhoven 07-11-1756, overleden aldaar 05-05-1838, dochter van Pieter Waterland (1715-1789) en Anna van Wacchem (1713-1792).

Het stadsbestuur constateerde in oktober 1781 enige ongeregeldheden met het garnizoen, waarbij ook Wouter betrokken was: “Burgem. heeft gemeld, dat de Capitein Hoogwitsel in garnisoen alhier hadde kunnen goedvinden om J.Slingerland, zonder enige reden in de straatdeur van zijn huis te soufletteren en Wouter Littel met een ontblote degen publicq over s’Heeren straten te vervolgen hetgeen misschien voor de gen. Littel van zeer dangerousen gevolgen zoude geweest zijn indien hij zich niet bij een burger in huis hadde geretireert. Van de commanderende officier verzekering gekregen dat zulks nooit weder zal voorvallen.”1

Op 17 december 1787 werd in Schoonhoven een nieuwe schutterij opgericht, “ter approbatie en instellatie van Hun Edele Mogenden de Commissarissen van zyne Doorluchtige Hooghied den Heere Willem de Vyfde, Prince van Oranje en Nassau, Erf-Stadhouder der Vereenigde Nederlanden etc etc etc”. Wouter Littel werd benoemd tot sergeant buiten de krijgsraad behorend tot het Oranje Vaandel.2

Wouter was metselaar en koopman in Schoonhoven. In 1791 was hij bode van het metselaarsgilde, hij ontving hiervoor jaarlijks f. 3. Van Wouters (schoon)zoons waren alleen zoon Willem en schoonzoon Michiel metselaar, de andere drie schoonzoons waren zilversmid. Wouter metselde onder andere graven in de Bartholomeuskerk. In 1816 was hij verantwoordelijk voor de vervanging van de brug in de Lopikerstraat over de Zevender en een muur aan de zuidzijde van het Proveniershuis.3

Volgens de volkstelling woonde Wouter in 1830 met zijn vrouw en een inwonende dienstbode aan de Nieuwe Haven (Scheepmakershaven). Hij wordt in het Kadaster in 1832 vermeld als eigenaar van vijf percelen in Schoonhoven (2x huis, 2x huis en erf en 1x tuin).

Uit dit huwelijk:

  1. Merrigje Littel; gedoopt Schoonhoven 18-03-1784, overleden Schoonhoven 26-01-1856. Merrigje trouwde Schoonhoven 26-05-1805 met Michiel de Pleijt; gedoopt Alblasserdam 07-11-1773, overleden Schoonhoven 20-01-1845, zoon van Aart Michiels Pleit en Geertruy de Kraey. Metselaar.
  2. Pieter Littel; gedoopt Schoonhoven 08-01-1786 (doopgetuigen Pieter Waterland en Antje van Wagchem), overleden aldaar 26-01-1786.
  3. Annetje Littel; gedoopt Schoonhoven 25-02-1787 (doopgetuigen Pieter Waterlandt en Annetje van Wagchem), overleden Schoonhoven 11-09-1849. Annetje trouwde Schoonhoven 03-07-1808 met Arie Mopman; gedoopt Schoonhoven 12-06-1785, overleden aldaar 19-06-1838, zoon van Johannes Mopman en Pieternella van Gelderen. Zilversmid.
  4. Alida Littel; gedoopt Schoonhoven 12-07-1789, begraven aldaar 11-08-1791.
  5. Alida Littel; gedoopt Schoonhoven 13-11-1791, overleden aldaar 22-07-1856. Alida is getrouwd Schoonhoven 10-03-1816 met Jan Kuilenburg; gedoopt Nieuwpoort 06-08-1786, overleden Schoonhoven 02-02-1844, zoon van Adrianus Kuilenburg en Pieternella Hoeksel. Zilversmid.
  6. Willem Littel; geboren Schoonhoven 10-03-1795, overleden aldaar 29-05-1871. Metselaar, aannemer. Willem is getrouwd Schoonhoven 26-01-1822 met Elisabeth Poederbach; gedoopt Nijmegen 27-04-1794, overleden Schoonhoven 09-01-1836, dochter van Jan Jacob Poederbach en Anna Maria Greup.
  7. Wilhelmina Littel; gedoopt Schoonhoven 21-06-1797, overleden aldaar 16-10-1871. Wilhelmina trouwde Schoonhoven 27-05-1824 met Leonardus (Leendert) van Gelderen; geboren Ameide 25-11-1796, gedoopt aldaar 04-12-1796, overleden Schoonhoven 16-04-1853, zoon van Cornelis van Gelderen (1768-1832) en Maggelina van de Kamer (1766-1813). Hij was zilversmid.

 


Bronnen
  1. Schoonhoven, stadsbestuur 1537-1907; Oud Archief Schoonhoven 96: Wouter Littel achterna gezeten met degen (22 oktober 1781)
  2. Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.: Part 24, blz 22
  3. Schoonhoven, stadsbestuur 1537-1907; Nieuw Archief Schoonhoven 811: afbraak van de oude brug gelegen in de Lopikerstraat over de Zevender en bouw van een nieuwe (10 mei 1816), afbreken en weer opmetselen van een stenen muur aan de zuidzijde van het Proveniershuis (31 juli 1816). De Zevender liep destijds nog door de stad, langs ‘de vergulde swaen’ (1642) aan de Lopikerstraat 37. Het water is rond 1920-1930 gedempt.