Pieter Littel (1608)

Generatie II

Pieter Thomasz Littel; gedoopt Schoonhoven 01-05-1608, overleden na 16-01-1674, zoon van Thomas Littel en Lijsbeth Pieters.

Doopinschrijving: “Donderdag den eersten May 1608 hebben Thomas Littel Engelsman en Lijsbeth Pieters van Schoonhoven hun kint laten dopen genaemt Pieter Tomasz”

Pieter is getrouwd (1) Schoonhoven 01-04-1630 met Maritgsche Daniels; van Grave, geboren ca. 1610, overleden Schoonhoven? 1631/1634. Mogelijk gedoopt Grave 28-10-1609 (geen naam vermeld) als dochter van Daniel Abrahams en Catelijn Henrijks.

Pieter is getrouwd (2) Schoonhoven 07-04-1634 met Tomisjen Cornelis; van Schoonhoven, geboren ca. 1610/1615.

Pieter werd vernoemd naar zijn grootvader van moederskant. Pieter was net als zijn vader als soldaat in Engelse dienst, onder sergeant Goldertell (1630) en sergeant Flud (1634, 1635). Hij kocht in november 1643 een huis in de Koestraat, op de hoek met het Appelstraatje. Pieter trad 16-01-1674 nog op namens zijn twee kleinkinderen Casius.

Detail van de kaart van Schoonhoven van Joan Blaeu (1649/1652). De Koestraat loopt van boven naar beneden (aan torenzijde van de Bartholomeuskerk) en kruist even verderop de Appelstraat.

 

Uit het eerste huwelijk:

  1. Nelletje Pieters Littel; gedoopt Schoonhoven 27-04-1631 (als Nellichgen), overleden Schoonhoven 1669/1671. Nelletje trouwde 04-05-1664 met Michiel Reijersz Casius; gedoopt Schoonhoven 19-08-1640, overleden 1671/1674, zoon van Reijer Pietersz en Merichen of Maertje Frans. Hij is hertrouwd Schoonhoven 01-06-1671 met Trijntje Jacobs.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Thomas Littel; gedoopt Schoonhoven 18-12-1635. Hij trouwde Schoonhoven 13-01-1660 met Baijken Willems de Leeuw; van Schoonhoven.