Willem Littel (1795-1871)

Generatie VIII

Willem Littel; geboren Schoonhoven 10-03-1795, gedoopt aldaar 12-03-1795, overleden Schoonhoven 29-05-1871, zoon van Wouter Littel en Margaretha Waterland. Ter onderscheid van gelijknamige familieleden werd hij wel vermeld als Willem Littel Wouterszoon.

Willem is getrouwd Schoonhoven 26-01-1822 met Elisabeth Poederbach; gedoopt Nijmegen in de St. Stevenskerk 27-04-1794, overleden Schoonhoven 08-01-1836, dochter van Jan Jacob Poederbach (1768-1813), bakker, en Anna Maria Greup (1770-1810). Ze deed in 1812 belijdenis. Elisabeth woonde van 1816 tot aan haar huwelijk in Rotterdam, waar ze werkte als dienstbode. Een door Elisabeth gemaakte merklap en haar Bijbeltje zijn nog steeds familiebezit. Zie voor haar familie mijn Genealogie van de familie Poederbach.

Getuigen bij het huwelijk waren Willems zwagers Michiel de Pleijt (39 jr, metselaar), Arie Mopman (36 jr, zilversmid) en Jan Kuijlenburg (36 jr, zilversmid) alle drie uit Schoonhoven en Elisabeths broer Jan Poederbach (25 jr) uit Gorinchem.

BartholomeuskerkWillem was metselaar en aannemer in Schoonhoven. In de zomer van 1822 verzorgde hij voor fl. 3400 de restauratie van de toren van de Bartholomeuskerk, eigendom van de burgerlijke gemeente. Tot de werkzaamheden behoorden: het opnieuw voegen van de toren, reparatie van het muurwerk, waterpas leggen van de ommegangen, vernieuwen en reparatie van galmgaten, de kap, wijzerborden, goten, deuren, vensters en zolderingen, en het dekken van de kap met leien, ijzeren ankers en stroppen.1 Hij was betrokken bij twee verbouwingen van de synagoge van Schoonhoven (1823 en 1868). In 1825 kreeg hij voor f. 5300 het onderhoud van de Schoonhovense bestratingen tot 1830 aanbesteed.

Volgens de volkstelling van 1830 woonde het gezin Littel-Poederbach aan de Nieuwe Haven (Scheepmakershaven). Willem bezat meerdere panden, de kadasterinschrijving van 1832 vermeldt hem als eigenaar van elf percelen met huis en erf, een perceel met boomgaard en een perceel met bos/hakhout in Schoonhoven.

Willem was, net als zijn gelijknamige grootvader, korte tijd stadsfabriek of stadsarchitect (1852-1853). In april 1862 verhuisde hij met zoon Jacob Hendrik en diens gezin naar de Tol A 5. Pensioen zat er niet in, hij verzorgde nog de nieuwbouw van het Gereformeerde Weeshuis (1863) en “een laboratorium en eene bergplaats voor artillerie-behoeften voor de artillerie-instructie-kompagnie” in de stad (1865). Hij overleed aan de Tol in 1871, op 76-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

  1. Margaretha Littel; geboren Schoonhoven 21-01-1823, overleden Schoonhoven 30-06-1859. Margaretha is getrouwd Schoonhoven 30-07-1842 met Reinier Matthijs van den Dool; geboren Schoonhoven 01-03-1821, overleden Soerabaja 11-07-1876, zoon van Hillebertus Hollart van den Dool, goud- en zilversmid te Schoonhoven, en Judith Emanuël van Gelderen.
  2. Jacob Hendrik Littel; geboren Schoonhoven 12-10-1824, overleden ‘s-Gravenhage 21-11-1895. Jacob is getrouwd (1) Rotterdam 29-06-1859 met Grietje Krijger; geboren ‘s-Gravenzande 27-01-1836, overleden Schoonhoven 05-02-1873, dochter van Abraham Krijger en Wilhelmina (Mina) Boon. Jacob is getrouwd (2) Schoonhoven 26-11-1873 met Trijntje Sijbes Visser; geboren Scherpenzeel 26-06-1826, overleden Waddinxveen 21-01-1915, dochter van Sijbe Idzes Visser en Attje Jans Sloterdijk. Weduwe van Kornelis Lefferts Veenstra.
  3. Anna Maria Littel; geboren Schoonhoven 11-11-1826, overleden aldaar 10-03-1828.
  4. Wouter Littel; geboren Schoonhoven 24-12-1828, overleden Den Haag 30-12-1901. Timmerman. Wouter is getrouwd Schoonhoven 05-12-1857 met Jacoba Clasina van Hooven; geboren Schoonhoven 24-08-1817, overleden Den Haag 17-02-1894, dochter van Dirk Daniël van Hooven en Jacoba Waterland.
  5. Jan Willem Littel; geboren Schoonhoven 31-01-1831, overleden aldaar 14-10-1850. Metselaar.
  6. Willem Littel; geboren Schoonhoven 21-07-1833, overleden aldaar 01-11-1833.

 


Bronnen
  1. Schoonhoven, stadsbestuur 1537-1907; Aanbestedingen