Het Gereformeerde Weeshuis in Schoonhoven

Het Gereformeerde WeeshuisSchoonhoven had in de zestiende eeuw al een weeshuis.1 Het verhuisde een aantal malen tot het in 1607 werd gevestigd in de Koestraat, in een pand uit 1579, tegenover de Bartholomeuskerk.

In de tweede helft van de 19e eeuw bleek dat het driehonderd jaar oude pand een prooi werd van de tand des tijds. Verbouwing was geen optie meer en de regenten van het weeshuis besloten opdracht te geven tot de bouw van een nieuw pand. Er werd voor de bouw geld ingezameld onder de bevolking, ruim vierhonderd mensen leverden een bijdrage. Prins Frederik gaf het goede voorbeeld met een bijdrage van f 100. Van de familie Littel droegen bij: Willem Littel Willemszn (f 60), Cornelis van der Kas Littel (f 50), Willem Littel Wouterszn (f 10), Jacob Hendrik Littel (f 10) en Wouter Littel (f 6).2

de eerste steenstichtingsbestuurBij de bouw van het nieuwe weeshuis waren als aannemers betrokken Willem Littel, meester metselaar, J.C. Kuijlenburg, meester timmerman en D. Brussen, meester smid. Op 12 maart 1863 kon door dominee De Wijs de eerste steen worden gelegd. De steen, geplaatst in de gevel, draagt de tekst In het jaar 1863 op den 12 maart werd van dit gebouw voor de gereformeerde weezen de eerste steen gelegd door den weleerw. zeergeleerden heer G.E.W. de Wys, predikant by de gereformeerde gemeente te Schoonhoven. Van de eerstesteenlegging werd een verslag gemaakt, dat verslag werd samen met een lijst van “Aannemers, Meesters of Bazen en werklieden die de werkzaamheden aan dat Gebouw hebben aangevangen en wenschen te voltooijen” in een loden kistje gedaan, dat bij de eerste steen in de muur werd geplaatst. Tot de ondertekenaars van de lijst behoorden aannemer Willem Littel en zijn zoon, meester metselaar Jacob Hendrik Littel.

Een tweede steen in de gevel vermeldt het toenmalige stichtingsbestuur, bestaande uit de regenten G. van Ewyk, N. Wilschut, penningmeester A. Graves Kooiman Jzn, C.L. van Willenswaard en secretaris W. Littel Willemzn, en regentessen M.C. van Ewyk-Greup, W.J. Littel-Kesler en M. Graves Kooiman-Maas v.d. Pouw.3

 


Bronnen
  1. Gereformeerd Weeshuis (Schoonhoven) op Wikipedia.nl
  2. 1017 Archief van het Gereformeerde weeshuis te Schoonhoven, 1581-1973. Toegang 69 Naamlijst van personen die in 1863 hebben bijgedragen tot de verbouwing van het weeshuis, 12 maart 1865; afschrift, 1915
  3. Foto’s ontvangen van René Kappers