Wapen van de familie Littel

Er zijn diverse wapens van de families Littel, Little of Lyttle bekend. Door de in deze genealogie behandelde familie werd, voor zover bekend, geen familiewapen gevoerd. De tak Van Drunen Littel (zie hieronder) heeft wel een wapen.

Littel
Het rode lakzegel, uit de collectie lakzegels van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag, toont het wapen van de (een) familie Littel. Uit de vermelding blijkt helaas niet waar het werd aangetroffen en door wie en wanneer het werd gevoerd. Het wapen toont een gebroken rad op het schild en als helmteken. Volgens overlevering in de tak Van Drunen Littel, zou het rad duiden op een afstamming van Engelse landadel.

 

LittelHet links afgebeelde wapen, dat ik heb ontvangen van Jaap Korevaar, is afkomstig uit de Public Library in New York en zou het wapen van de (een) familie Littel zijn.

De bijbehorende beschrijving (in Engels):
Family name: Little (Lyttle, et cetera)
Arms: Azure a cinquefoil between four estoiles in cross or.
Crest: A boar sable, armed, tusked and maned or, charged on the body with to estoiles fesseways on the last.
Motto: “Sua Gratia Parvis” (Little things have a beauty of their own)
Reference Burke’s Genealogical and Heraldic History of the Landed Gentry. Founded 1837 bij Sir Bernard Burke, London, England.

 

LittelEen aantal onderzoekers (waaronder J.C. Little in het artikel “A thousand years – the Littles and their forebears”, gepubliceerd in The Scottish Genealogist, 1988) stelt dat de families Little, Littel, Lyttel, enz. afstammen van de 13e-eeuwse Edward Little ‘of Meikledale’, die woonde bij de Engels-Schotse grens. Edward was een nazaat van de Normandiër Richard Lytle. De Lairds of Meikledale voerden dit familiewapen (dat ook in andere uitvoeringen voorkomt, maar altijd met een zwart veld en een zilver Andreaskruis).
Over de Clan Little is ook het een en ander op internet te vinden. Zie hiervoor de links.

 

Van Rob van Drunen Littel ontving ik onderstaand wapen, dat hij vond in Ierland.

 

Wapen Van Drunen Littel

 

Van Drunen LittelDiverse leden van de tak Van Drunen Littel hebben een zegelring met het hier afgebeelde familiewapen. Het is niet bekend wie het als eerste voerde, voor zover bekend werd het wapen niet officieel geregistreerd. Mogelijk kende de ontwerper het wapen van de familie Littel zoals dat is opgenomen in de lakzegelcollectie van het CBG.

Omschrijving van het wapen: Doorsneden. I: in goud een rad van keel met 9 spaken II: van lazuur beladen met een gespannen pijl en boog, alles van goud.

Deel I zou duiden op de familie Littel, waarbij het rad een teken zou zijn van afstamming van Engelse landadel. Deel II (familie Van Drunen) is het wapen van het Brabantse Drunen.