Willem Littel (1832-1903)

Generatie IX
Willem en Mathilda Littel-de Jong
Willem Littel; geboren Schoonhoven 18-12-1832, overleden Den Haag 23-01-1903, zoon van Willem Littel en Dirkje van der Kas.

Willem is getrouwd Paramaribo [Suriname] 07-12-1864 met Mathilda Helena Anna Maria de Jong; geboren Sliedrecht 11-03-1843, overleden Delft 16-02-1901, dochter van Jacobus de Jong en Anna Maria van Drunen. Zie de Stamreeks van Mathilda de Jong.

Willem werd 01-09-1851 benoemd tot kwekeling bij ’s Rijks Kweekschool voor Milit. Geneeskundigen te Utrecht ter opleiding tot officier van gezondheid bij de zeemacht. Per 01-08-1856 werd hij benoemd tot officier van gezondheid IIIe klas. Per 26-11-1856 werd Willem geplaatst in de bovenrol van Z.M. schroefkorvet Prinses Amelia. Op 08-07-1857 werd hij overgeplaatst op de schoenerbrik Bunder, 16-10-1858 op de schoenerbrik Sylph. in Oost-IndiĆ«, 16-10-1859 op het stoomschip Batavia in Oost-IndiĆ«, in 1859 op de schoenerbrik Lansier in Oost-IndiĆ«, 7-1-1860 op de korvet met stoomvaart Prinses Amelia, 11-5-1860 op de fregat Palembang, 11-7-1860 op de Medusa in Oost-IndiĆ«, 11-2-1862 op het schroefstoomschip de Amstel naar West-IndiĆ«. Per 23-2-1862 werd Willem benoemd tot officier van gezondheid IIe klas.

1865 01 11 Opregte Haarlemsche Courant - huwelijk Littel-de Jong

Op 1-6-1865 werd Willem overgeplaatst op de Willemsoord, per 11-2-1867 op het stoomschip Kijkduin naar West-Indiƫ, 17-9-1869 kreeg hij het ereteken met de gespen van Boni en de Zuidoostkust van Borneo toegekend. Per 30-9-1869 kwam hij op het stoomschip Soembing naar West-Indiƫ. 11-3-1871 werd hij benoemd tot officier van gezondheid Ie klas. Per 1-11-1871 werd Willem geplaatst op het ramschip de Schorpioen. In 1872 werd hij geplaatst op de Batavia, 1-3-1873 op de Ardjseno Res., 10-7-1873 op het wachtschip te Batavia, 1-7-1874 op de ss Citadel van Antwerpen. Daarna verscheidene schepen tot zijn pensioen in 1881. (bron: Nationaal Archief 2e afd. Stamboek der officieren der Marine na 1850 37a) Hij werd begin 1881 tweede geneesheer bij het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen in Utrecht. In 1882 verhuisde het gezin van Utrecht naar Delft. Op 1 maart van dat jaar trad Willem in dienst van het Sint Joris Gasthuis als tweede geneesheer. Het gezin woonde aan de Koornmarkt WZ nr. 65 en 69. In 1885 verhuisde het gezin naar de gemeente Hof van Delft.

In 1886 diende Willem een verzoek in om de naam van zijn kinderen te wijzigen in Van Drunen Littel, zijn schoonmoeder was een Van Drunen. Per abuis werd in de Nederlandsche Staatscourant (nr 111, 12 mei 1886) gepubliceerd dat “vergunning bekomen [was], om voor zijne minderjarige kinderen Willem Diederik en Johanna Cornelia Maria bij hun geslachtsnaam dien van Van Drunen te mogen voegen”. Een paar dagen later werd het bericht gecorrigeerd en werd vermeld dat Willem daarvoor “toestemming verzocht” (nr 114, 15 mei 1886). Nadat de afhandeling van dat verzoek op zich liet wachten, klom zoon Willem Diederik in oktober 1889 zelf in de pen. Hij deed een herhaald verzoek de naam Van Drunen bij de zijne te mogen voegen. De toestemming werd door koning Willem III verleend bij koninklijke besluit 07 november 1889, nr 28. Willem Diederik voerde de naam al eerder, zoals blijkt uit berichten toen hij in juli 1888 werd toegelaten tot het groot Oost-Indisch-Ambtenaarsexamen en een jaar later werd “gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal van Nederlansch-IndiĆ« om in administratieve betrekkingen daar te lande te worden geplaatst” (Algemeen Handelsblad, 21 september 1889).

In 1888 verhuisde het gezin Littel-de Jong weer naar Delft, waar het ging wonen in het huis bestemd voor de geneesheer-directeur van het Sint Joris Gasthuis aan het Koningsplein nr. 29. In deze functie was Willem benoemd per 1-7-1888. Met ingang van 01-07-1902 kreeg hij eervol ontslag en verhuisde hij met zijn dochter Cor naar Den Haag.

Uit dit huwelijk:

 

  1. Willem Diederik van Drunen Littel; geboren Nieuwediep 20-03-1866, overleden Malang [Java, IndonesiĆ«] 31-08-1920. Willem is getrouwd ‘s-Gravenhage 01-11-1889 met Henriette Johanna van Eijken; geboren Maastricht 02-10-1865, overleden Malang [Java, IndonesiĆ«] 30-11-1943, dochter van dr. Izak Gerrit van Eijken en Anna Agatha Catharina de Gaay Fortman. 
  2. Anne Marie Jacqueline Littel; geboren Amsterdam 15-09-1867, overleden aldaar 30-01-1868. 
  3. Johanna Cornelia Maria (Cor) Littel; geboren Den Haag 05-08-1880, overleden aldaar 10-07-1962. Cor is getrouwd (1) Den Haag 05-12-1902 met Johan Herman Cramer; geboren Stad Delden 06-01-1869, overleden Scheveningen 24-08-1908, zoon van Bernhard Heinrich Cramer en Helena Christina Hofmann. Johan was rijksveearts in Almelo (1902, 1908). Oom Abraham Jacobus Servaas van Rooijen was een van de getuigen bij het huwelijk. Cor is getrouwd (2) Den Haag 24-10-1928 met Wilhelm Ferdinand (Bill) Huismans; geboren Rotterdam 03-03-1896, overleden na 1962, zoon van Ferdinand Josef Huismans en Emilia Johanna Theodora Bickers. Bill was koopman in automobielen in Den Haag (1928).