Willem Jacob Hendrik Littel (1891-1967)

Generatie XI

Willem Jacob Hendrik (Willem) Littel; geboren Den Haag 26-03-1891, overleden Haren 26-09-1967, begraven Haren op de Eshof, zoon van Abraham Littel en Geesje Veenstra.

Willem verloofde zich in Den Haag 24-01-1909 en trouwde Den Haag 02-08-1912 met Gerharda Antonia Johanna (Gerda) Jonker; geboren Amsterdam 09-06-1890, overleden Groningen 11-06-1967, begraven Haren op de Eshof, dochter van Jacob Jonker (1855-1921) en Antonia Johanna van ’t Sant (1866-1946).

Willem en Gerda (ook: Wim en Ger) hebben elkaar in Den Haag leren kennen. Hij verhuisde 20 oktober 1910 naar Amsterdam en Gerda volgde hem na het huwelijk. Willem was bouwkundig tekenaar in Amsterdam. Het paar woonde enige tijd in Sloten (1914-1916), daarna weer in Amsterdam.

Willem kwam in dienst bij de N.V. Nederlandsche Betonijzerbouw te Amsterdam, het is nog niet duidelijk wanneer. Hij was in elk geval aanwezig bij de eerste jaarbeurs in Utrecht (1917) waar de Betonijzerbouw een gemetalliseerd tuinhuis liet zien. Dat blijkt uit het gastenboek van de N.V., dat naast hem werd getekend door onder anderen koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Hij zal de Littel zijn die een gemetalliseerde gedenkbank ontwierp voor de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. De bank werd in 1920 in het Wilhelminaplantsoen in Bussum onthuld en is in de jaren 50 afgevoerd.
In 1921 was Willem getuige bij het huwelijk van schoonzus Mies Jonker en wordt dan vermeld als ‘afdeelingschef eener naamloze vennootschap’, vermoedelijk de Betonijzerbouw.
Willem en Gerda kochten in 1923 het perceel Waldecklaan 45 in Hilversum voor f 9000 (De Gooische Post, 25-04-1923) en vestigden zich daar met hun gezin. In 1924 getuigde Willem bij het huwelijk van zwager Anton Jonker en wordt dan vermeld als ‘directeur eener naamloze vennootschap’. Uit onder andere vermeldingen in de krant (Leeuwarder Courant 08-04-1924 en 09-04-1924) blijkt dat hij dan directeur is van de “N.V. Algemeene Metallisatie en Betonbouw Compagnie”, zijn compagnon is A.W. Wits (1877-1967). De NV houdt kantoor te Utrecht en Hilversum (woonadres van de familie Littel). Deze N.V. bezit de Nederlandse octrooien die zijn aangekocht uit het faillissement van de N.V. Nederl. Betonijzerbouw te Amsterdam. In 1928 bepaalde de rechter echter dat de N.V. geen rechten kon ontlenen aan de overdracht van deze octrooien, omdat de overdracht plaatsvond in maart 1924 (aan Willem Littel en co.) vóór de officiële oprichting van de N.V. in september 1924. In de jaren in Hilversum wordt Willem in de ‘Naamlijst voor den telefoondienst’ vermeld als vertegenwoordiger van Betonwerk Noord-Holland (1924), als directeur van de N.V. Alg. Metallisatie en Betonbouw Cie. (1924-1929) en vanaf 1930 met zijn technisch bureau.

Willem nam deel aan de jaarbeurs in Utrecht in 1928: “In de afdeeling bouwmaterialen toont het technisch bureau W.J.H. Littel uit Hilversum Dermas-vloeren, vloeren van leder met asphalt-emulsie. En ook vraagt Littel de aandacht voor een tocht- en stofafsluiter, dien men “Immer-dicht” doopte.” (Utrechts Nieuwsblad, 28-02-1928)

In 1939 verhuisde het gezin naar Groningen en in 1945 naar Baflo. Willem werkte als technisch opzichter A. en chef van de tekenkamer bij de dienst Landaanwinningswerken in Groningen (Rijkswaterstaat), gevestigd in Baflo. Volgens ir. R. Klinkhamer, een van zijn oud-medewerkers, ging hij hier in 1961 met pensioen. In 1950 was hij als vertegenwoordiger van het Groene Kruis in Baflo betrokken bij de oprichting van de woningstichting Baflo. (Staatscourant, 07-09-1950) Willem kwam medio 1955 in dienst als opzichter bij bouwbedrijf Meijering en Benus uit Stadskanaal; hij was als zodanig onder andere betrokken bij de bouw van het telefoonkantoor van de P.T.T. aan de Reitemakersreige (1958), het Diaconessenhuis (1959-1965), het Emmaviaduct (1962-1964) en de Pleiadenbrug (1965-1966) in de stad Groningen. In 1956 verhuisde het paar Littel-Jonker naar huize Avondlicht in Haren.

Uit dit huwelijk:

  1. Antonia Johanna (Toos) Littel; geboren Amsterdam 25-09-1913, overleden 22-07-1981, begraven Amsterdam, Westgaarde. Verpleegster. Toos is getrouwd Groningen 20-06-1941 met Frederik (Fred) Wessels; geboren Wolfheze [Renkum, Gld] 03-08-1909, overleden Zeist 11-12-1999, begraven Amsterdam, Westgaarde, zoon van Jan Wierts Wessels (1877-1941) en Johanna Catharina Wiersema (1878-1938). Fred studeerde medicijnen te Groningen en werd later huisarts. Zie de Genealogie van een familie Wessels.
  2. Willem Jacob Hendrik (Pim) Littel; geboren. Amsterdam 21-05-1917, overleden aldaar 17-05-1918, begraven Amsterdam, Huis Te Vraag.
  3. Gerharda Antonia Johanna (Ger) Littel; geboren Amsterdam 22-03-1919, overleden Utrecht 06-11-2003. Ger is getrouwd Baflo 26-08-1949 met Leendert (Leo) de Ru; geboren Doesburg 17-11-1923, overleden Zwolle 26-12-1990, zoon van Pieter de Ru (1882-1946), (rijtuig)schilder, en Hendrika Wilhelmina Bussink (1888-1944). Leo was jeugdleider en predikant in de Ned. Hervormde Kerk en Presbyterian Church (Australië).
  4. Willy (Will) Littel; geboren Amsterdam 06-01-1921, overleden Groningen 05-07-1968, begraven Haren, Eshof. Kinderverzorgster, leerling-verpleegkundige. Will is getrouwd Groningen 02-03-1944 met Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (Wladimir) de Vries; geboren Groningen 03-11-1917, overleden Zuidlaren 30-07-2001, zoon van Roelof de Vries (1876-1957), schipper, en Jantina Jacobina Bleker (1877-1972). Zie de Genealogie van een familie De Vries. Wladimir was beeldhouwer. Hij is hertrouwd met Francien Nouwt.
  5. Jacob (Jaap) Littel; geboren Hilversum 06-06-1931, overleden 17-07-1996. Hij studeerde rechten in Utrecht en Groningen en behaalde in 1952 zijn kandidaatsexamen. Hij werkte bij het bureau Burgerlijke Stand van de gemeente Utrecht (1962). Jaap en Dorine behaalden in 1966 het examen ‘erkend assurantieagent’ en openden hun eigen bedrijf: Assurantie en makelaarskantoor mr. Littel en Littel. Jaap is getrouwd Driebergen 04-04-1959 met mr. Theodora Elisabeth Maria (Dorine) Leussink; geboren Zwanenburg 04-07-1930, overleden 06-06-2014, dochter van Hendrik Jan Leussink (1890-1955) en Margaretha Wijnveldt (1893-1986). Zij deed in 1953 haar doctoraal examen Nederlands recht en werd in 1965 de eerste academisch gevormde vrouwelijke makelaar. Ze was daarnaast lid van de Provinciale Staten van Utrecht (1974-1978) en voorzitter (1978) van Intermediac, de vereniging van adviseurs voor medische en andere academische beroepen.