Thomas Littel (1686-1730)

Familie Littel uit Den Bosch – Generatie II

Thomas Littel, ook genaamd Littels; gedoopt ‘s-Hertogenbosch 31-10-1686, begraven ‘s-Hertogenbosch op het St.Janskerkhof op of kort voor 07-06-1730, zoon van Arthur Littel en Elselina Pijl.

Thomas ging in ondertrouw ’s Hertogenbosch 02-07-1712 en is getrouwd Vught 17-07-1712 met Johanna van Meteren, ook genaamd Van Meijteren, Van Metten en Van Mee; gedoopt ‘s-Hertogenbosch 31-01-1690, dochter van Gerrit van Meteren en Jacomijntje (Metje) Martens van Pelsweert.

Thomas deed juli 1716 belijdenis. Hij werd bij zijn huwelijk “Thomas (van) Goch” genoemd. Hij woonde destijds in de Buursestraat in Den Bosch, Johanna woonde in de Peperstraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Littel; gedoopt ‘s-Hertogenbosch 20-01-1713, zal zijn overleden voor 1722.
 2. Martinus Littel; gedoopt ‘s-Hertogenbosch 28-12-1714, overleden.
 3. Anna Littel; gedoopt ‘s-Hertogenbosch 17-11-1716, begraven Heeswijk 06-08-1773 (als Johanna Littel). Deed belijdenis in okt. 1739 in Den Bosch. Ze vertrok 25-09-1765 naar Heeswijk (NB). Ze wordt er (als Anne Littel) in het schepenprotocol vermeld, omdat ze op 29 september 1770 voor Gijsbert Westeroven van Meeteren, drossaard van Heeswijk en Dinther een verklaring aflegde dat ze op 9 september 1770 met twee andere vrouwen was gevraagd “om naar het huis te komen van Anthonij van Oorschot, gepensioneerd sous-lieutenant ten dienste van den lande, alwaar diens dochter, met name Catharina Margareta van Oorschot, gesepareerde vrouw van Jan Hendrik Raijmakers in barensnood was en dat zij gehoord heeft, dat de vroedvrouw van Heeswijk aan Catharina Margaretha vroeg, wie de vader van het kind was, waarop deze zei dat Hendrikus van de Laar, de molenaarsknecht de vader was”. In februari 1771 bevestigde ze onder ede haar verklaring voor Jan Wijgerganx, president van de schepenen.
 4. Louis Littel; gedoopt ‘s-Hertogenbosch 25-10-1718, overleden Groningen? tussen 1763 en december 1771.
  Louis is getrouwd (1) Groningen, Noorderkerk 02-06-1746 met Grietje Tonnis; gedoopt Groningen 09-08-1707 (als Margrietje), overleden Groningen kort voor 10-05-1755 (huur lijklaken), dochter van Tonnis Hindriks en Sicke Jans. Grietje was weduwe van Gerrijt Rudolphs.
  Louis is getrouwd (2) Groningen, Noorderkerk 24-06-1756 met Hester Hindriks; gedoopt Groningen 19-10-1727 (als Hestertjen), overleden na april 1773, dochter van Hindrik Jacobs en Aaltjen Popkes.
 5. Jacomijna Littel; gedoopt ‘s-Hertogenbosch 09-03-1721, overleden.
 6. Arnoldus Littel; gedoopt ‘s-Hertogenbosch 01-10-1722, overleden.
 7. Gerrardus (Gerrit) Littel; gedoopt ‘s-Hertogenbosch 18-02-1725. Belijdenis okt. 1746. Vertrok 13-07-1771 naar Dinther.